erb

Exekutorský úřad Rokycany

Exekuční činnost, právní pomoc

Kontaktujte nás

Mgr. Petr Micka, soudní exekutor

 

Mgr. Petr Micka je soudním exekutorem, jenž byl pověřen, aby zřídil a vedl exekutorský úřad se sídlem v Rokycanech.

Své služby je však oprávněn poskytovat a činnost vykonávat na celém území České republiky.

Exekutorský úřad Rokycany soudního exekutora Mgr. Petra Micky Vám nabízí tyto služby:

     - exekuční činnost (tj. nucené vykonávání rozhodnutí)

     - další činnost, kterou se rozumí:

  1.                - sepisování exekutorských zápisů
  2.                - doručení a sepis oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání
  3.                - poskytování právní pomoci
  4.                - dobrovolné dražby
  5.                - autorizovaná konverze dokumentů
  6.                - exekutorské úschovy

 

Úřední deska