Dobrovolné dražby

Dobrovolné dražby – soudní exekutor může provést dražbu movité nebo nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Chcete-li využít této možnosti prodeje svého majetku, sepíšeme s Vámi smlouvu o provedení dražby, kde si určíte nejnižší cenu, za kterou chcete věci nebo nemovitosti prodat a další podrobnosti dobrovolné dražby. Dobrovolné dražby mohou využít také insolvenční správci při své činnosti a dále notáři při likvidaci dědictví.

Cena:

Cena za provedení dražby je sjednána v dohodě o provedení dražby a může být stanovena jako paušální částka anebo procentem z ceny dosažené vydražením. Soudní exekutor plně respektuje limity smlouvy o provedení dražby kladené na insolvenční správce v insolvenčním řízení. (§ 18 odst. 3 zák. č. 26/2000 Sb.)

Úřední deska